2018. december 06-i képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jegyzőkönyv
Zárt ülés határozata

Rendeletalkotást igényel:

Rendeletalkotást igényel:

Rendeletalkotást igényel:

  Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


    Határozathozatalt igényel:

     Refresh Nonprofit Kft. levél [Zárt]

    Előterjesztő: Németh Zoltán Zsolt alpolgármester


      Határozathozatalt igényel:

      Határozathozatalt igényel:

      Határozathozatalt igényel:

      Határozathozatalt igényel:

      Határozathozatalt igényel:

      Határozathozatalt igényel:

       Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


         Határozathozatalt igényel:

          Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


            Határozathozatalt igényel:

            Határozathozatalt igényel:

            Határozathozatalt igényel:

            Beszámolók, Tájékoztató jellegű előterjesztések:

            Beszámolók, Tájékoztató jellegű előterjesztések:

            Beszámolók, Tájékoztató jellegű előterjesztések:

            Beszámolók, Tájékoztató jellegű előterjesztések:

            Beszámolók, Tájékoztató jellegű előterjesztések:

            Határozathozatalt igényel:

             Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


               Beszámolók, Tájékoztató jellegű előterjesztések:

               Határozathozatalt igényel:

               22. Javaslat hátralékkezelési támogatással kapcsolatos Képviselő-testületi döntésre [Zárt ülés]

                Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


                  Határozathozatalt igényel:

                  23. Javaslat az alpolgármesterek jutalmazására [Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik. (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti. [Zárt ülés]

                   PB határozatok [Zárt]

                  Előterjesztő: Krieger Krisztina Bizottsági elnök


                    Vissza a kezdőlapra