Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottság 2019. november 26-i ülése

I. A 2019. november 28-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 7. Tájékoztató Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesüléséről

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 8. Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 14. Javaslat a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ 2020. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


15. Javaslat önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti.) [Zárt ülés]

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   16. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia időarányos végrehajtásáról és javaslat a stratégia felülvizsgálatára

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   18. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   Vállalkozási szerződés - Koncepció és megvalósítási stratégia kidolgozása [Zárt]
   Vállalkozási szerződés - Arculattervezés [Zárt]
   Vállalkozási szerződés - Projektmenedzsmenti tevékenység ellátása [Zárt]
   Vállalkozási szerződés - Kommunikációs és PR tevékenység ellátása [Zárt]
   Vállalkozási szerződés - Honlapfejlesztés [Zárt]
   Vállalkozási szerződés - Kommunikációs stratégia- és akcióterv megalkotása [Zárt]
   Budafoki Részvételi Költségvetés összefoglaló [Zárt]

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


  II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

  III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

  Vissza a kezdőlapra