Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 11-i ülése

I. A 2019. szeptember 12-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 2. Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására

Előterjesztő: Bodrog Zoltán önkormányzati képviselő


 3. Tájékoztató Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 4. Javaslat a 2020. évi idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó döntésre

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 5. Javaslat a kerületi egészségügyi ellátással összefüggő döntések meghozatalára

  Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


   6. Javaslat egyes sportcélú fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    7. Javaslat a Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

    Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


     8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásra

     Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


      9. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

      Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


       10. Együttműködési és támogatási szerződés előkészítése a Járókelő Közhasznú Egyesülettel a lakossági bejelentések, az ügyfélkapcsolatok és a közösségi önkormányzás fejlesztése érdekében

      Előterjesztő: Bodrog Zoltán önkormányzati képviselő


       13. Javaslat „közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázat benyújtására

       Előterjesztő: Németh Zoltán Zsolt alpolgármester


       II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

        1. Beszámoló a bizottság lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
          melléklet


       2. Javaslat az 1221 Budapest, Temesvári út 9/B. szám alatti önkormányzati [Zárt ülés]
       3. Javaslat az 1223 Budapest, Bíbic utca 7/A, 7/B, 11/A, 11/B. szám alatti[Zárt ülés]
       4. Javaslat elvi tulajdonosi hozzájárulás megadására az 1222 Budapest, Gádor utca 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló sportcélú beruházáshoz[Zárt ülés]

       III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

       Vissza a kezdőlapra