Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság 2019. szeptember 11-i ülése

I. A 2019. szeptember 12-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 3. Tájékoztató Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 5. Javaslat a kerületi egészségügyi ellátással összefüggő döntések meghozatalára

  Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


   6. Javaslat egyes sportcélú fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    7. Javaslat a Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

    Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


     8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásra

     Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


      14. A Tanácsnok beszámolója a 2019. évben végzett tevékenységéről

     Előterjesztő: Vizi Sándor tanácsnok


     II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

      1. Javaslat eszköz és műszerfejlesztési támogatás odaítélésére
        Melléklet


      2. Beszámoló a bizottság lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
        Melléklet
      3. Beszámoló a 2018. évi „Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj” pályázat nyerteseinek a támogatással létrejött sporttevékenységéről
        1. melléklet
        2. melléklet
        3. melléklet
     4. Javaslat a 2019. évi "Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj" adományozására[Zárt ülés]
        Melléklet
     5. Javaslat ingatlanhelyreállítási támogatással kapcsolatos bizottsági döntéshez[Zárt ülés]
        Melléklet
     6. Javaslat beteggondozási támogatással kapcsolatos bizottsági döntéshez[Zárt ülés]
        Melléklet
     7. Javaslat hátralékkezelési támogatással kapcsolatos bizottsági döntéshez[Zárt ülés]
        Melléklet

     III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

     Vissza a kezdőlapra