Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság 2019. július 17-i ülése

I. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

 1. Javaslat egészségügyi alapellátás keretében felnőtt háziorvosi feladatot ellátó szolgáltató feladat-ellátási szerződésének módosítására


 2. Javaslat eszköz és műszerfejlesztési támogatás odaítélésére
   Melléklet - Támogatási Szerződés - dr. Kocsis Györgyné dr. Benkóczy Judit
 3. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat számára megítélt támogatás kategórián belüli átcsoportosítására
   Melléklet - dr. Szirtes Edit kérelme
   Melléklet - Megállapodás 1. számú módosítása
   Melléklet - Megállapodás 1. számú módosításához táblázat
4. Javaslat beteggondozási támogatással kapcsolatos bizottsági döntéshez {zárt ülés}[Zárt ülés]
   Melléklet - Tábla beteggondozási támogatás 07. hó
5. Javaslat hátralékkezelési támogatással kapcsolatos bizottsági döntéshez {zárt ülés}[Zárt ülés]
   Táblázat - hátralékkezelési támogatás megállapítása 07. hó

II. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

Vissza a kezdőlapra