Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság 2019. június 19-i ülése

I. A 2019. június 20-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 4. Javaslat a védőnői ellátásra vonatkozó körzethatárok meghatározására

  Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


   6. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak jóváhagyására

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    11. Javaslat a Káldor Adolf Szakrendelő vagyonkezelésével kapcsolatos döntések meghozatalára

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    12. Javaslat egyes sportcélú fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    13. Javaslat a Budafoki Kézilabda Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodás megújítására

    Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     14. Javaslat az intézmények informatikai feladatellátásához szükséges döntések meghozatalára

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      16. Javaslat az Egyesített Bölcsőde intézményvezetői munkakörébe történő kinevezésre
      Melléklet - Jegyzőkönyv [Zárt]
      Teljes pályázat [Zárt]
      Önéletrajz, iskolai végzettségek [Zárt]

     Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


      18. Tájékoztatás a lakosság egészségügyi állapotáról

     Előterjesztő: Fülöpné dr. Ludányi Éva tisztiorvos


      19. Beszámoló a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Lakáskoncepciója alapján 2018. június 1. - 2019. május 31-ig megtett intézkedésekről

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

      1. Javaslat egészségügyi alapellátás keretében felnőtt fogorvosi feladatot ellátó szolgáltató tartós helyettesítés tudomásul vétele iránti kérelmének elfogadására


      2. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő lakásoknak korábbi bérlők részére történő bérbeadására
      3. Beszámoló a bizottság lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
        Melléklet - Beszámoló - SZEB - 06. hó
     4. Javaslat beteggondozási támogatással kapcsolatos bizottsági döntéshez {zárt ülés}[Zárt ülés]
        Melléklet - Táblázat beteggondozási támogatás döntés 06. hó
     5. Javaslat hátralékkezelési támogatással kapcsolatos bizottsági döntéshez {zárt ülés}[Zárt ülés]
        Melléklet - Táblázat

     III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

     Vissza a kezdőlapra