Pénzügyi Bizottság 2019. június 19-i ülése

I. A 2019. június 20-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat a 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Kerületi Építési Szabályzat módosítására a 43.§ (1) bekezdés pontosítása érdekében

  Előterjesztő: Németh Zoltán Zsolt alpolgármester


   2. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2012. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   3. Javaslat egyes közterülethasználattal kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítására

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   5. Javaslat a közösségi költségvetés bevezetésére Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületében

  Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


   6. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak jóváhagyására

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    7. Javaslat a 2020. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalásra általános hibaelhárítás és karbantartás feladatok ellátása érdekében

    Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     8. Javaslat „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása” című vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényléséhez önrész biztosítására

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      9. Javaslat földgáz és villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásra kötendő határozatlan idejű szerződés megkötésére

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      10. Javaslat parkfenntartási munkákra új határozott idejű szerződés megkötésére

      Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


       11. Javaslat a Káldor Adolf Szakrendelő vagyonkezelésével kapcsolatos döntések meghozatalára

      Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


       12. Javaslat egyes sportcélú fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

      Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


       14. Javaslat az intézmények informatikai feladatellátásához szükséges döntések meghozatalára

       Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


        15. Javaslat a „WiFi4EU” elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

        Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


         19. Beszámoló a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Lakáskoncepciója alapján 2018. június 1. - 2019. május 31-ig megtett intézkedésekről

        Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


        II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

        1. Javaslat az 1223 Budapest, Rózsakert utca 24. szám (hrsz.:229424/5) alatti ingatlan 18/100-ad tulajdoni hányadának megvásárlására [Zárt ülés]


        2. Javaslat Budapest, XXII. kerület, Nagytétényi út 201. fszt. 1. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésekre [Zárt ülés]

        III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

        Vissza a kezdőlapra