Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság 2019. június 17-i ülése

I. A 2019. június 20-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 6. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak jóváhagyására

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   10. Javaslat parkfenntartási munkákra új határozott idejű szerződés megkötésére

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    14. Javaslat az intézmények informatikai feladatellátásához szükséges döntések meghozatalára

    Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     18. Tájékoztatás a lakosság egészségügyi állapotáról

    Előterjesztő: Fülöpné dr. Ludányi Éva tisztiorvos


    II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

     1. Tájékoztató a kerület aktuális közbiztonsági helyzetéről


     2. Beszámoló a közterület-felügyelet előző havi tevékenységéről
       Tábla - május hó
     3. Beszámoló a bizottság lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
       Melléklet - Beszámoló 06. hó
     4. Javaslat a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatásokra benyújtott pályázatok
       Melléklet - Pályázók összesítő táblázata
    5. Javaslat a „Tiszta, virágos kerületért” díj adományozására (a ki nem adott díjak tekintetében) {zárt ülés}[Zárt ülés]
       Melléklet - Táblázat - pályázókról

    III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

    Vissza a kezdőlapra