Gazdasági, Vállalkozás- és Turizmusfejlesztési Bizottság 2019. június 17-i ülése

I. A 2019. június 20-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 2. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2012. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 6. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak jóváhagyására

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   7. Javaslat a 2020. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalásra általános hibaelhárítás és karbantartás feladatok ellátása érdekében

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    8. Javaslat „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása” című vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényléséhez önrész biztosítására

    Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     9. Javaslat földgáz és villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásra kötendő határozatlan idejű szerződés megkötésére

    Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     10. Javaslat parkfenntartási munkákra új határozott idejű szerződés megkötésére

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      11. Javaslat a Káldor Adolf Szakrendelő vagyonkezelésével kapcsolatos döntések meghozatalára

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      14. Javaslat az intézmények informatikai feladatellátásához szükséges döntések meghozatalára

      Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


       15. Javaslat a „WiFi4EU” elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

       Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


        19. Beszámoló a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Lakáskoncepciója alapján 2018. június 1. - 2019. május 31-ig megtett intézkedésekről

       Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


       II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

        1. Beszámoló az idegenforgalmi, illetve turizmusfejlesztési koncepció megvalósulásáról


       III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

       Vissza a kezdőlapra