Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság 2019. május 15-i ülése

I. A 2019. május 16-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 2. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2018. évi maradvány felhasználására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 4. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 7. Javaslat a Budafoki Kosárlabda Klubbal kötött feladat-ellátási megállapodás megújítására

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   12. Beszámoló Budafok-Tétény ötéves Gazdasági Programjának 2018. évi időszakos teljesüléséről

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   14. Javaslat az önkormányzat gazdasági társaságainak 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól és azok eredményéről szóló beszámoló elfogadására

  Előterjesztő: dr. Kiss Norbert ügyvezető, Hollerung Gábor ügyvezető, Zelenák Sándor ügyvezető


  II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

   1. Javaslat a Szociális Szolgálat 22. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
     Melléklet - Szociális Szolgálat 22. beszámoló 2018. év


   2. Javaslat a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
     Melléklet - Család- és Gyermekjóléti Központ beszámoló 2018. év
   3. Javaslat az Egyesített Bölcsőde 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
     Melléklet - Egyesített Bölcsőde beszámoló 2018. év
   4. Javaslat a 2018. évi Gyermekvédelmi beszámoló elfogadására
     Melléklet - Gyermekvédelmi beszámoló 2018. évi
   5. Javaslat a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kiskorú fogyatékos személy nappali ellátására kötött megállapodás alapján benyújtott beszámoló elfogadására
     Melléklet - USZOSZ beszámoló 2018. év
   6. Javaslat a Védőnői Szolgálat 22 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
     Melléklet - Védőnői Szolgálat 22 beszámoló 2018. év
   7. Javaslat sportcélú pályázat elbírálására
   8. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő lakásoknak korábbi bérlők részére történő bérbeadására
  9. Javaslat a Katona Péter-díj adományozására {zárt ülés}[Zárt ülés]
  10. Javaslat a Zakariás József-díj adományozására {zárt ülés}[Zárt ülés]
     Melléklet - Zakariás József-díj javaslatok
  11. Javaslat a a Munkácsy Károly-díj adományozására {zárt ülés}[Zárt ülés]
     Melléklet - Munkácsy Károly díj javaslatok
  12. Javaslat a Dr. Bálint Béla-díj adományozására {zárt ülés}[Zárt ülés]
  13. Javaslat beteggondozási támogatással kapcsolatos bizottsági döntéshez [Zárt ülés]

  III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

  Vissza a kezdőlapra