Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság 2019. május 15-i ülése

I. A 2019. május 16-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 2. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2018. évi maradvány felhasználására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 8. Javaslat "A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" című vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényléséhez önrész biztosítására

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   9. Javaslat új játszótér kialakítására Budapest XXII. kerület, Jósika utcában (221425/1 hrsz-on)

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   10. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az egységes emelt színvonalú zöldfelületi arculat kialakítása érdekében

  Előterjesztő: Zugmann Péter alpolgármester


   12. Beszámoló Budafok-Tétény ötéves Gazdasági Programjának 2018. évi időszakos teljesüléséről

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


  II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

  III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

  Vissza a kezdőlapra