Pénzügyi Bizottság 2019. május 15-i ülése

I. A 2019. május 16-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 2. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2018. évi maradvány felhasználására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 4. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 5. Javaslat független könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntés meghozatalára

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   6. Javaslat a 74/2015. (III.05.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    7. Javaslat a Budafoki Kosárlabda Klubbal kötött feladat-ellátási megállapodás megújítására

    Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     8. Javaslat "A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" című vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényléséhez önrész biztosítására

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      9. Javaslat új játszótér kialakítására Budapest XXII. kerület, Jósika utcában (221425/1 hrsz-on)

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      10. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az egységes emelt színvonalú zöldfelületi arculat kialakítása érdekében

     Előterjesztő: Zugmann Péter alpolgármester


      12. Beszámoló Budafok-Tétény ötéves Gazdasági Programjának 2018. évi időszakos teljesüléséről

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      13. Javaslat a 2018. évi közbeszerzési eljárásokról és azok eredményéről szóló beszámoló elfogadására

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      14. Javaslat az önkormányzat gazdasági társaságainak 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól és azok eredményéről szóló beszámoló elfogadására

     Előterjesztő: dr. Kiss Norbert ügyvezető, Hollerung Gábor ügyvezető, Zelenák Sándor ügyvezető


      15. Beszámoló a Nagytétényi Kastély Közalapítvány 2018. évi működéséről

     Előterjesztő: Zatykó Lajosné dr. kuratóriumi elnök


      16. Beszámoló a Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2018. évi működéséről

     Előterjesztő: Kázmácz József kuratóriumi elnök


      17. Beszámoló a Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. kerület Kultúrájáért 2018. évi működéséről

     Előterjesztő: Tóth Péter kuratóriumi elnök


     II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

      1. Javaslat az 1221 Budapest, Temesvári út 9/B. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére


     III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

     Vissza a kezdőlapra