Gazdasági, Vállalkozás- és Turizmusfejlesztési Bizottság 2019. május 13-i ülése

I. A 2019. május 16-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 2. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2018. évi maradvány felhasználására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 6. Javaslat a 74/2015. (III.05.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   8. Javaslat "A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" című vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényléséhez önrész biztosítására

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    12. Beszámoló Budafok-Tétény ötéves Gazdasági Programjának 2018. évi időszakos teljesüléséről

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    13. Javaslat a 2018. évi közbeszerzési eljárásokról és azok eredményéről szóló beszámoló elfogadására

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


    14. Javaslat az önkormányzat gazdasági társaságainak 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól és azok eredményéről szóló beszámoló elfogadására

   Előterjesztő: dr. Kiss Norbert ügyvezető, Hollerung Gábor ügyvezető, Zelenák Sándor ügyvezető


    18. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe került önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonosi ellenőrzésének elvégzéséről

   Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

    1. Javaslat Budapest XXII. kerület, Rózsakert u. 23. 2. emelet 9. ajtó alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra


   2. Javaslat Az év budafok-tétényi vállalkozója díj adományozására {zárt ülés}[Zárt ülés]
      Melléklet - az Év Budafok-Tétény vállalkozója javaslatok

   III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

   Vissza a kezdőlapra