Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság 2019. április 24-i ülése

I. A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott kerületi építési szabályzat hibajavítás miatti módosítására

Előterjesztő: Németh Zoltán Zsolt alpolgármester


 2. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 9. Javaslat a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Zelenák Sándor ügyvezető


 10. Javaslat a Bp. XXII. Pécsi utca 4. sz. alatti (hrsz.: 223585/1) ingatlannak a Magyar Állam tulajdonában álló 7/24 részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

Vissza a kezdőlapra