Pénzügyi Bizottság 2019. április 24-i ülése

I. A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 2. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 4. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Hollerung Gábor ügyvezető


 5. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi feladat-ellátásának támogatására

Előterjesztő: Németh Zoltán Zsolt alpolgármester


 6. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 7. Javaslat a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kiss Norbert ügyvezető


 8. Javaslat a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi feladat-ellátásának támogatására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


 9. Javaslat a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Zelenák Sándor ügyvezető


 10. Javaslat a Bp. XXII. Pécsi utca 4. sz. alatti (hrsz.: 223585/1) ingatlannak a Magyar Állam tulajdonában álló 7/24 részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 14. Javaslat az Intézmények Gazdasági Irodája irodavezetői pályázatával kapcsolatos döntés meghozatalára
    Melléklet - Jegyzőkönyv (zártan kezelendő!) [Zárt]

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 15. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
    Melléklet - Összefoglaló táblázat (zártan kezelendő!) [Zárt]

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

 1. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére


III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

Vissza a kezdőlapra