Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság 2019. április 23-i ülése

I. A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 2. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 12. Az önkormányzat és intézményei működése során a műanyagszemét mennyiségének csökkentése

Előterjesztő: Bodrog Zoltán önkormányzati képviselő, dr. Staudt Máté önkormányzati képviselő


 16. Beszámoló a kerületi rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról, a kerület bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Zugmann Péter alpolgármester


 17. Beszámoló a Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Zugmann Péter alpolgármester


II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

 1. Tájékoztató a kerület aktuális közbiztonsági helyzetéről


 2. Beszámoló a közterület-felügyelet előző havi tevékenységéről
   Melléklet - 1. számú - táblázat március
   Melléklet - 2. számú - lomtalanítás
 3. Javaslat a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatásokra pályázat kiírására
   Melléklet - 1. számú pályázati adatlap
   Melléklet - 2. számú - nyilatkozat
   Melléklet - 3. sz. - pályázati adatlap civilek részére
   Melléklet - 4. sz. - Pályázati felhívás alapítványok, egyesületek, egyházak, magánóvodák fenntartói számára

III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

Vissza a kezdőlapra