Gazdasági, Vállalkozás- és Turizmusfejlesztési Bizottság 2019. április 23-i ülése

I. A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 4. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Hollerung Gábor ügyvezető


 5. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi feladat-ellátásának támogatására

Előterjesztő: Németh Zoltán Zsolt alpolgármester


 6. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 7. Javaslat a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kiss Norbert ügyvezető


 8. Javaslat a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi feladat-ellátásának támogatására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


 9. Javaslat a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Zelenák Sándor ügyvezető


 10. Javaslat a Bp. XXII. Pécsi utca 4. sz. alatti (hrsz.: 223585/1) ingatlannak a Magyar Állam tulajdonában álló 7/24 részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 12. Az önkormányzat és intézményei működése során a műanyagszemét mennyiségének csökkentése

Előterjesztő: Bodrog Zoltán önkormányzati képviselő, dr. Staudt Máté önkormányzati képviselő


II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

 1. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek 2018. október 1. és 2019. március 31. közötti időszakban történő hasznosításáról
   Melléklet - üres hasznosítható lakások
   Melléklet - üres, hasznosítható, de nem lakás céljára szolgáló helyiségek


 2. Beszámoló a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata által megkötött Stratégiai Együttműködési Megállapodásokról
   Melléklet - 1. sz.
   Melléklet - 2. sz.
   Melléklet - 3. sz. Lőrincz Kft
   Melléklet - 4. sz. -B.Q. Kft.
   Melléklet - 5. sz. - Szentgál Bor-Lics Pince Kft.
   Melléklet - 6. sz. - Duna Kontír Bt. Sziget Festékáruház
   Melléklet - 7. sz. - Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület
   Melléklet - 8. sz. - Fitoland Kft.
   Melléklet - 9. sz. - Artér Művészeti Egyesület
   Melléklet - 10. sz. - Katona Borház
   Melléklet - 11. sz. - Art Quarter Nonprofit Kft.
   Melléklet - 12. sz. - Tamax Kft.
   Melléklet - Meghatalmazás 5. sz. melléklethez
 3. Javaslat piaci alapú bérleti díj vállalása mellett bérbe adható lakások kijelölésére

III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

Vissza a kezdőlapra