Pénzügyi Bizottság 2019. március 27-i ülése

I. A 2019. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 3. Javaslat „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása” elnevezésű projekt fedezet biztosításának kiegészítésére
  Támogatási döntés [Zárt]

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 4. Beszámoló a sportegyesületekkel kötött feladat-ellátási megállapodásokban foglaltak teljesüléséről

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   5. Javaslat sportegyesületekkel kötött feladat-ellátási megállapodások megújítására

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   6. Javaslat a „Budafok-Belváros megújul VI. és a Régi idők új kapui V.” program pályázati kiírásának elfogadására

   Előterjesztő: Németh Zoltán Zsolt alpolgármester


    7. Javaslat a „Hungarovin Alapítvány Budafok Sportjáért" alapítvány részére térítésmentes tulajdonba adással egybekötött területrendezés kezdeményezésére

    Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     8. Javaslat önkormányzati helyiségek választási gyűlések céljára történő biztosítására

    Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     9. Javaslat közfeladatok ellátásában való közreműködésre vonatkozó megállapodás megkötésére

     Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      10. Javaslat a Halacska Református Óvoda által ellátott köznevelési feladatok támogatására

      Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


      II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

       1. Beszámoló a bizottság lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról


      III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

      Vissza a kezdőlapra