Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottság 2019. december 17-i ülése

I. A 2019. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagaiból a bizottságot érintő előterjesztések:

 1. Javaslat az Önkormányzat 2020. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


 4. Javaslat bölcsőde építésére a Budapest, XXII. kerület Terv utca 14/A szám alatti önkormányzati ingatlanon

  Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


   6. Javaslat a Promontor Televízió üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére

  Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


   7. Javaslat a Városházi Híradó című lap költségeire vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásra
   Panaszlevél a Magyar Posta részére a Városházi Híradó című lap terjesztésével kapcsolatban [Zárt]

  Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


   8. Javaslat a Városházi Híradó című lap tartalmi elemeinek szabályozására

   Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester


    9. Javaslat az Intézmények Gazdasági Irodája által foglalkoztatott konyhai dolgozók bérkiegészítésére

    Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     12. Javaslat a közművelődési megállapodással rendelkező civil szervezetek 2020. évi munkaterveinek elfogadására

    Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester


     15. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

    Előterjesztő: dr. Szántó János jegyző


    II. A bizottság érdemi döntését igénylő előterjesztések:

     1. Javaslat egyes óvodai fenntartói döntések meghozatalára
       melléklet - Egyesített Óvoda SZMSZ
       melléklet Egyesített Óvoda Házirend
       melléklet Egyesített Óvoda Pedagógiai Program
       melléklet - Egyesített Óvoda házirend elfogadása


     2. Javaslat az Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottság ügyrendjének módosítására

    III. Aktuális kérdések, tájékoztatók, egyebek:

    Vissza a kezdőlapra